Ga naar de inhoud

Disclaimer

Missiehuis Kliniek besteedt de nodige zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op haar website. Desondanks kan Missiehuis Kliniek niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onvolledige of onjuiste informatie die op deze website wordt gevonden. De verstrekte informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Het gebruik van deze informatie is geheel voor eigen verantwoordelijkheid. Missiehuis Kliniek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het gebruik van de verstrekte informatie op deze website, evenals schade veroorzaakt door problemen bij het verspreiden van informatie via het internet. Tevens is Missiehuis Kliniek niet verantwoordelijk voor storingen, onderbrekingen, fouten of vertragingen bij het verstrekken van informatie.

Deze website bevat links naar websites van andere organisaties en instellingen. Ook kunnen er links zijn vanuit andere websites naar deze website. Missiehuis Kliniek aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites. Tevens wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor de inhoud van artikelen, brochures en andere publicaties waarnaar verwezen wordt.

Missiehuis Kliniek kan niet garanderen dat verzonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt, en is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Als auteursrechthebbende behoudt Missiehuis Kliniek alle rechten met betrekking tot de verstrekte informatie op deze website. Hieronder vallen teksten, producten, prijzen, foto’s, logo’s en ander grafisch materiaal. Het is niet toegestaan om deze informatie in welke vorm dan ook te publiceren, kopiëren of vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende.

Missiehuis Kliniek behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze website zonder nadere aankondiging te wijzigen. Op de informatie op deze website en op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.